Lust att lära matematik

DSpace Repository

Lust att lära matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Lust att lära matematik
Author Matti, Ann ; Najjar, Rawaa
Date 2014
Swedish abstract
Sammanfattning Ann Matti & Rawaa Najjar (2014) Lust att lära matematik Malmö högskola, ULV projekt Handledare: Anna Henningsson-Yousif Examinator: Haukur Viggosson Syftet med arbetet är att främja barns lärande och förståelse i matematik genom att skapa lustfyllda aktiviteter som har sin grund i lek i förskola och skola. Vi har använt oss av olika forskningsmetoder såsom aktionsforskning, observationer, loggböcker och samtal med pedagoger för att beskriva resultatet. Vi skrev också om teoretisk bakgrund och där representerades läroplanens kunskapsmål i matematik. Vi beskrev även tidigare forskningar kring matematikdidaktik och lekteorier. Resultatet omfattade observationer, planering av olika aktiviteter, genomförda aktiviteter, reflektion och dokumentering av barns lärandeprocess och utveckling. I skolan arbetade vi med subtraktion medan i förskolan handlade arbetet om hur man synliggör matematik i en barnbok. Resultat redovisningen illustrerade hur matematikundervisning kräver en lustfylld atmosfär för utveckling och lärande. Barnen utvecklade under arbetets gång sitt matematiska tänkande med lust, intresse och inlevelse. Att variera och göra arbetssätten roligare med hänsyn till elevernas intresse krävs mycket i matematikundervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject aktionsforskning
förskola
grundskola tidigare år
matematikdidaktik
lekaktiviteter
lust
Handle http://hdl.handle.net/2043/17337 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics