LIVET EFTER BEHANDLING AV PENISCANCER EN LITTERATURSTUDIE

DSpace Repository

LIVET EFTER BEHANDLING AV PENISCANCER EN LITTERATURSTUDIE

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title LIVET EFTER BEHANDLING AV PENISCANCER EN LITTERATURSTUDIE
Author Ljungsryd, Marie ; Niklasson, Louise
Date 2014
English abstract
Background: Penile cancer is a rare malignancy and the incidence varies widely. In Sweden is 130 new cases diagnosed annually. Penile cancer occurs most commonly in older men but can also affect younger men. It is important to be aware of changes in their genitals and to seek treatment in time. Penile cancer is shame coated and no men like to talk about it. It is important that the nurse is knowledgeable and has knowledge of the signs of cancer. It is easier for the patient to accept their situation if the patient is well informed and psychologically prepared. Because it is a rare disease it requires the nurse to have knowledge of how it is to live after a mutilating surgery. Aim: The aim of this study was to describe men’s experience after treatment of penile cancer. Method: This work is a literature review that is based on four qualitative and seven quantitative research articles. Results: Penile cancer treatment affect men's sexual functions, daily life and masculinity in different ways. How much, depends on which treatment the man has undergone and the man's age. It can lead to erectile dysfunction, micturition disturbances, changes in libido, changes in sexual activity and changes in satisfaction. The effects of the treatment can in turn have impact on the relationship with wife / partner, family and friends. Conclusion: Treatment of penile cancer will always affect men’s life in different extent. In this study, it was sexuality that was most affected. Penile cancer is a rare cancer type and few people know about it. Therefore it is important to spread information about penile cancer, to get men to seek treatment earlier and could have a gentler treatment, because the consequences affecting men's basic needs.
Swedish abstract
Bakgrund: Peniscancer är en ovanlig tumörsjukdom och incidensen varierar kraftigt. I Sverige diagnostiseras ca 130 nya fall årligen. Peniscancer är vanligast hos äldre män, men kan även drabba yngre män. Det är viktigt att vara uppmärksam på förändringar på könsorganet och att söka vård i tid. Peniscancer är skambelagt och inget männen gärna pratar om. Det är viktigt att sjuksköterskan är kunnig och har kunskap om tecken på cancer. Det är lättare för patienten att acceptera sin situation om patienten är välinformerad och psykiskt förberedd. Eftersom det är en ovanlig sjukdom behöver sjuksköterskan ha kunskap om hur det är att leva efter en stympande operation. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva mäns upplevelser efter behandling av peniscancer. Metod: Arbetet är en litteraturstudie som är baserad på fyra kvalitativa och sju kvantitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Peniscancerbehandlingen påverkar männens sexuella funktioner, dagligt liv och maskulinitet på olika sätt. Graden av påverkan beror på vilken behandling mannen genomgått och mannens ålder. Detta kan leda till erektionsproblem, miktionsproblem, förändrad sexuell lust, förändrad samlagsaktivitet och förändrad tillfredsställelse. Konsekvenserna av behandlingen kan i sin tur påverka relationen till fru/partner, familj och vänner. Slutsats: Behandling av peniscancer kommer alltid att påverka männens vardag i olika utsträckning. I denna litteraturstudie var det sexualiteten som påverkades mest. Peniscancer är en ovanlig cancersort och få människor känner till den. Därför är det viktigt att sprida information om peniscancer, för att få män att söka vård tidigare och kan få en skonsammare behandling, eftersom konsekvenserna påverkar männens grundläggande behov.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject Behandling
Dagligt liv
Maskulinitet
Peniscancer
Sexualitet
Upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/17361 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics