Hygro-thermal and energy related performance of vertical greening on exterior walls : a field measurement study

DSpace Repository

Hygro-thermal and energy related performance of vertical greening on exterior walls : a field measurement study

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, peer reviewed
Title Hygro-thermal and energy related performance of vertical greening on exterior walls : a field measurement study
Author Kronvall, Johnny ; Rosenlund, Hans
Editor Arfvidsson, Jesper ; Harderup, Lars-Erik ; Kumlin, Anders ; Rosencrantz, Bitte
Date 2014
English abstract
Vertical greening on external walls has lately been the subject of increasing interest, where much hope is spent upon the benefits of enhanced energy performance of buildings. However, there is a lack of knowledge and experiences of the technical performance of such walls, especially their hygro-thermal and energy related behaviour under different climatic conditions. This paper presents a long-term, full-scale field experiment study on a masonry wall in the southern part of Sweden. Different kinds of wall greening have been included in the experiment, mainly solutions based on commercially available cassettes, simple home-built pocket-like plant pots and different climbers. Monitored parameters in the technical part of the program include outdoor and indoor climate, air gap and surface temperature and relative humidity, driving rain and thermal flux. The wall greening systems studied quite strongly influence the hygro-thermal behaviour of the original walls; greening may even contribute to dryer conditions by protecting from driving rain. Caution must be paid to protect from water leakage, which may cause mould growth. The energy balance of poorly insulated walls is slightly improved in winter by raised air gap temperatures, and in summer by shading. No evaporative cooling effect has been found in this study.
Swedish abstract
Grönska på väggar har under senare år blivit föremål för stort intresse inom stadsplanering och arkitektur. Det har emellertid till stor del saknats kunskap och erfarenhet av den tekniska funktionen hos sådana väggar, speciellt vad gäller värme- och fuktförhållanden och energitekniskt beteende. Detta konferensbidrag presenterar resultat från ett årslångt fullskaleförsök i södra Sverige (Malmö). Olika typer av väggrönska har undersökts: kommersiellt tillgängliga kassetter, väggelement med odlingsfickor av väv och olika kläng- och klätterväxter. Väggrönskan påverkar värme- och fuktförhållandena för den ursprungliga väggen relativt starkt. Grönskan kan också bidra till torrare väggar genom att grönskan skyddar mot slagregn. Energibalansen hos ursprungligen klent värmeisolerade väggar förbättras något under vintertid genom en lätt ökad lufttemperatur i luftspalten bakom väggrönskan och under sommartid genom att grönskan skuggar den bakomliggande väggen. Ingen effekt av evaporativ kylning har kunnat identifieras i denna studie.
Conference
Nordic Symposium on Building Physics (2014 : Lund Sweden)
Publisher Lund University, Department of Building Physics
Host/Issue Proceedings of the 10th symposium on building physics in the Nordic countries : Lund, 15-19 June 2014;
ISBN 9789188722539
Pages 8
Page 247-254
Language eng (iso)
Subject vertical greening
green walls
living walls
moisture conditions
evaporative cooling
energy balance
mould growth
Technology
Research Subject Categories::TECHNOLOGY
Note 10th Nordic Symposium on Building Physics, 15-19 June 2014, Lund Sweden
Handle http://hdl.handle.net/2043/17387 Permalink to this page
Link www.nsb2014.se... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics