Bildskapande i förskolemiljö - Art in preschool environment

DSpace Repository

Bildskapande i förskolemiljö - Art in preschool environment

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bildskapande i förskolemiljö - Art in preschool environment
Author Sadokierska, Iwona ; Stålnäbb, Fanny
Date 2014
Swedish abstract
Detta examensarbete syftar till att undersöka och synliggöra hur det arbetas med tvådimensionellt bildskapande. Vi har för avsikt att utforska vad barn och pedagoger säger om bildskapandet på förskolan. Med utgångpunkt i Reggio Emilias pedagogisk filosofi och Vygotskijs teorier om skapande och utveckling vill vi få förståelse för vad skapande innebär i förskolan. Med hjälp av intervjuer med både pedagoger och barn visar vi hur två förskolor utan uttalad specifik pedagogisk inriktning arbetar med bildskapande. Resultatet av intervjuerna behandlats utifrån tre olika områden; bildskapande, material och utveckling. Det visar att pedagogerna pratar om bildskapande som en utvecklande och intressant aktivitet i förskolan. De talar om att nästan alla barn är intresserade av bildskapande och att tankar kring det kompetenta barnet är en stor del av hur pedagogerna tänker kring bildskapandet. Däremot visar barnintervjuerna att barn ofta bildskapar på sina egna villkor och när de själva inte styr aktiviteten så har de förståelse för att pedagogerna vill att de lär sig någonting nytt. Den stora skillnaden som vi har upptäckt mellan Vygotskijs skapande teorier och Reggio Emilia filosofi är att enligt Vygotskij utvecklas barn inom bildskapande enligt utvecklingsstadier som är bundna till en viss ålder. Medan inom Reggio Emilia förskolorna har man funnit att om pedagogerna arbetar målmedvetet och på djupet med barnens bilder utifrån deras intressen så genomgår barnen Vygotskijs utvecklingsstadier, men de är inte bundna till en viss ålder så som han beskriver utan de utvecklas tidigare.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject bildskapande
förskola
material
utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/17394 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics