Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa

DSpace Repository

Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa
Author Persson, Sven
Date 2012
Swedish abstract
Den ovan redovisade forskningen kan tolkas som en relation mellan processkvalitet (vad som sker i interaktion och undervisning) och strukturkvalitet (vilka förutsättningar som möjliggör respektive hindrar en god pedagogisk process). Förhållandet mellan process och struktur är som framgår av ovanstående redovisning komplex. Viktigt är då att framhålla att den här redovisade forskningen framhåller att det är de goda pedagogiska relationerna som utgör kärnan i en förskola av hög kvalitet. Strukturerna (i den här rapporten främst personalens utbildning, personaltäthet och barngruppernas storlek samt den fysiska miljön) ska möjliggöra goda pedagogiska relationer. I det här avsnittet ges en sammanfattning över de viktigaste resultaten i rapporten och de identifierade områden som bedöms vara viktigast för barns utveckling, lärande och hälsa. Punktvis ges förslag på åtgärder
Publisher Kommission för ett socialt hållbart Malmö, Malmö stad
Pages 35
Language swe (iso)
Subject förskola
barns lärande
hälsa
Malmö
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17398 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics