Mediekonsumtion och identitetsförhandlingar - tio möten med persiska kvinnor

DSpace Repository

Mediekonsumtion och identitetsförhandlingar - tio möten med persiska kvinnor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mediekonsumtion och identitetsförhandlingar - tio möten med persiska kvinnor
Author Emam, Jennifer
Date 2005
Swedish abstract
Dagens svenska samhälle har blivit allt mer etniskt och kulturellt diversifierat. Detta nya moderna och mångkulturella samhälle förändras både lokalt och globalt. Medier spelar en viktig roll i denna process. Utifrån ett postkolonialt feministiskt perspektiv undersöker denna uppsats mediekonsumtionen hos tio persiska kvinnor i Malmö. Hur denna konsumtion avspeglar sig i kvinnornas identitetsförhandlingar, etniska härkomst samt deras kulturella och transnationella position i samhället. Med hjälp av litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer kartläggs deras mediekonsumtion för att sedan kopplas till deras genus, identitet och etnicitet.
Publisher Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3
Language swe (iso)
Subject mediekonsumtion
identitet
etnicitet
diaspora
Iran
transnationalitet
kvinnor
Handle http://hdl.handle.net/2043/1742 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics