Tiden är en illusion

DSpace Repository

Tiden är en illusion

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tiden är en illusion
Author Svensson, Anton
Date 2014
Swedish abstract
Serieforskning som tvärvetenskapligt fält avancerar framåt ur såväl ett internationellt som nationellt perspektiv och syftar ofta till att synliggöra mediets meningsbyggande funktion, något som är intressant inte minst ur en kommunikativ aspekt. Den vetenskapliga litteraturen på området har stor spridning över olika forskningsfält och det saknas väl etablerade teorier och metoder för att analysera tecknade serier. Syftet med studien är att undersöka och analysera skildrandet av tidsförlopp i tecknade serier utifrån sidlayout och seriens system. Avsikten är att utforska hur den formmässiga kompositionen och förhållandet mellan strukturella element påverkar uppfattningen av tidsförlopp i tecknade serier. Undersökningen baseras på teori som behandlar den tecknade seriens system, dess meningsbyggande funktion, anpassningen av verbalt narrativ till visuellt medium och illusionen av tid. Tillsammans med bildanalyser av produktionsreferenser i form av kanoniserade tecknade serier och en egen mediaproduktion i en metodologisk triangulering för att ge en heltäckande bild av problemet ur olika perspektiv, samt att kunna jämföra och analysera resultaten på ett djuplodande sätt. Studien belyser och problematiserar förhållandet mellan seriestrukturen och det bildmässiga innehållet i skildrandet av tidförlopp i tecknade serier.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Tidsskildring
narrativ
sidlayout
struktur
tecknade serier
Handle http://hdl.handle.net/2043/17431 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics