Pedagogers syn på relationen mellan lek och lärande

DSpace Repository

Pedagogers syn på relationen mellan lek och lärande

Details

Files for download
Icon
En kvalitativ studie ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers syn på relationen mellan lek och lärande
Author Gizella, Csorba
Date 2014
English abstract
The purpose of this work is to investigate how teachers views at the play and its relationship to children's learning. The questions that we study is based on the following: - How do the teachers on children's play? -What are the educators of the relationship between children's play and learning? Our paper is a traditional study with a qualitative approach with interviews as a method. The empirical data were collected through interviews, the interviews were conducted in a sexavdelnings preschool in Skåne, the interviews involved four preschool teachers with long professional experience. We used the audio recordings when the interviews were conducted. We have used two well-known theorist Lev Vygotsky (1896-1934) and Jean Piaget (1896-1980) and Scandinavian contemporary researchers, to analyze, understand and immerse ourselves in what educators have shared during the interviews. The results of this work show that teachers believe that play is an important part of pre-school and believes that it is in the game as a child develops his versatile learning in different subjects such as maths, science, technology, language, and also creates social skills. But it happens constantly that learning is disrupted by inplanerande activities and meals.
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger ser på lek och dess relation till barns lärande. Frågeställningarna som vi i studien utgår ifrån är följande:  Hur ser pedagogerna på barns lek?  Hur ser pedagoger på relationen mellan barns lek och lärande? Vår uppsats är en traditionell studie med en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. Empirin samlades in genom intervjuer, intervjuerna genomfördes i en sexavdelnings förskola i Skåne, till intervjuerna medverkade fyra förskollärare med långa yrkeserfarenheter. Vi använde oss av ljudinspelningar när intervjuerna genomfördes. Vi har använt oss av två kända teoretiker, Lev Vygotskij (1896-1934) och Jean Piaget(1896- 1980) samt skandinaviska nutida forskare, för att analysera, förstå och fördjupa oss i det som pedagogerna har delat med sig av under intervjuerna. Resultatet av arbetet visar att pedagogerna anser att leken är en viktig del i förskolan och menar att det är i leken som barn utvecklar sitt mångsidiga lärande i olika ämnesområden så som matematik, natur, teknik, språk och även skapar sociala färdigheter. Men det händer ständigt att lärandet avbryts på grund av inplanerande aktiviteter och måltider.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject barn
barns lärande
förskola
lek
lärande
pedagogers synsätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/17490 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics