KRAV-märkta barn i det neoliberala samhället

DSpace Repository

KRAV-märkta barn i det neoliberala samhället

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title KRAV-märkta barn i det neoliberala samhället
Author Ideland, Malin ; Malmberg, Claes
Editor Axelsson, Thom ; Balldin, Jutta ; Qvarsebo, Jonas
Date 2014
Swedish abstract
Att alla människor måste sträva för en hållbar utveckling för världen har blivit en självklarhet i den allmänna debatten de senaste decennierna. Det sägs att ”alla” måste dra sitt strå till stacken för att bidra till en bättre värld, både ekonomiskt, socialt och inte minst ekologiskt. I talet om ”alla” har barnen en särskild roll, eftersom de omtalas som framtidens medborgare. Därför har skolan ett uppdrag att utbilda för hållbar utveckling, att fostra en specifik typ av medborgare. Frågan är dock vilka krav som ställs på denna önskvärda medborgare? Hur ser den önskvärda människan ut och vem konstrueras samtidigt som den som hotar den goda framtiden? Man kan också fråga sig vilka politiska ideal som materialiseras genom diskursen om ”Det KRAV-märkta barnet”, och hur dessa ideal kommuniceras som självklara istället för politiska.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Styrningskonst på utbildningsarenan : upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs
ISBN 978-91-44-09568-4
Pages 127-146
Language swe (iso)
Subject Lärande för hållbar utveckling
Miljöundervisning
Makt
Läromedel
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17515 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics