Stroke. En litteraturstudie om patienters upplevelser och sjuksköterskans omvårdnad.

DSpace Repository

Stroke. En litteraturstudie om patienters upplevelser och sjuksköterskans omvårdnad.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Samuelsson, Malin
dc.contributor.author Walldén, Beatrice
dc.date.accessioned 2005-09-01T06:10:16Z
dc.date.available 2005-09-01T06:10:16Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1751
dc.description Stroke drabbar varje år ca 25 000-30 000 människor i Sverige och är den tredje vanligaste dödsorsaken. Det är ofta förödande att drabbas, både för patienten och för de anhöriga. Som sjuksköterska bidrar man med stöd och har en betydande roll under rehabiliteringstiden. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa de strokedrabbades situation och undersöka hur dessa patienter kan stödjas. Frågeställningarna var: Hur upplever en patient som drabbats av stroke sin situation ca ett år efter insjuknandet? På vilket sätt kan sjuksköterskan under vårdtiden bemöta och stödja patienter som drabbats av stroke? Metod: Litteraturstudien bygger på nio kvalitativa studier och en som är kombinerad kvalitativ och kvantitativ. Resultat: Resultatet redovisas utifrån frågeställningarna och delas in i underkategorier och teman. en
dc.description.abstract Stroke strikes around 25 000-30 000 people in Sweden every year and it is the third most common cause of death. It is usually devastating, both for the patient and the relatives. As a nurse you contribute with support and you have an important role during the time of rehabilitation. Purpose of this study was to illuminate the situation of a patient hit by a stroke and to investigate how these patients can be supported. Questions were: How does a patient hit by a stroke experience his situation approximately one year after the event. In witch way can the nurse support and meet the patient during the stay at the hospital? Method: This literature review was based on nine qualitative studies and one study that combine qualitative and quantitative methods. Result: The result is presented on the basis of the questions and is divided into subcategories and themes. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject cerebrovaskulära sjukdomar sv_SE
dc.subject livskvalitet sv_SE
dc.subject omvårdnad sv_SE
dc.subject patientens upplevelse sv_SE
dc.subject rehabilitering sv_SE
dc.subject stroke sv_SE
dc.title Stroke. En litteraturstudie om patienters upplevelser och sjuksköterskans omvårdnad. en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics