Pedagogen och internet

DSpace Repository

Pedagogen och internet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogen och internet
Author Ibraimi, Leuonra
Date 2014
Swedish abstract
Forskning benämner de barn och ungdomar som föddes under åttio- och nittiotalet som internetgenerationen. Innebörden av detta begrepp är att vi har en hel generation som vuxit upp med nätet som ett ständigt närvarande fenomen samt att detta i sin tur påverkat ungas vardag, socialisation och inlärning. Den omfattande effekt nätet haft på samhället och våra yngre generationer har i sin tur påverkat det pedagogiska uppdraget. Jag har gjort en kvalitativ undersökning där jag intervjuat fem pedagoger om deras tankar kring internet och dess inverkan på pedagogens uppdrag. Pedagogerna är alla eniga om att internet spelar en viktig roll i barns och ungas tillvaro samt att barn visar kunskaper om IT och nätet redan första året i skolan. Internet är ett forum där barn och unga söker information och kunskap samt umgås med jämnåriga. Man är även öppen för att integrera internet i undervisningen men upplever i många fall att man saknar den tid och de redskap som krävs.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Internet
Internetgenerationen
Barn
Ungdomar
IT
Handle http://hdl.handle.net/2043/17521 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics