Ungdomar och alkohol. Hur uppfattar ungdomar sina egna erfarenheter av alkohol och vad har de för attityder kring det?

DSpace Repository

Ungdomar och alkohol. Hur uppfattar ungdomar sina egna erfarenheter av alkohol och vad har de för attityder kring det?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ungdomar och alkohol. Hur uppfattar ungdomar sina egna erfarenheter av alkohol och vad har de för attityder kring det?
Author Lindqvist, Pernilla ; Malmström, Camilla
Date 2005
English abstract
The purpose with our essay is to find out how young people apprehend their own experiences of alcohol and their attitudes concerning the subject. We also want to do a comparison between boys and girls and also between a larger city (Malmö) and a smaller city (Karlskrona). To find this out we did a quantitative research by using questionnaires. Beside this we also searched literature within the subject. We found out that the majority of the youth drinks both relatively often and a lot of alcohol. Half of them feel intoxicated almost every time and they also drink because of this feeling. The most common places to drink are partys and discos and the reason why young people drink is often to have fun. Friends have a large meaning both when it comes to the young peoples alcohol consumption and also to their attitudes concerning it. The majority of the youth are aware of the consequences and they usually discuss them with an adult. According to the young people their family have a quite allowable attitude to their childrens alcohol consumption. We found very few differences in our comparison between boys and girls and between Malmö and Karlskrona.
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur ungdomar uppfattar sina egna erfarenheter av alkohol och vad de har för attityder kring det. Vi vill också göra en jämförelse mellan killar och tjejer samt mellan en större (Malmö) och en mindre stad (Karlskrona). För att ta reda på detta gjorde vi en kvantitativ undersökning i form av enkäter. Utöver detta sökte vi litteratur inom ämnet som vi kunde knyta an svaren på våra enkäter till. Vi kom fram till att majoriteten av ungdomarna dricker både relativt ofta och mycket alkohol och hälften känner sig berusade nästan varje gång. Det är lika många som dricker just för att bli berusade/fulla. Vanligast är att ungdomar dricker vid fester och discon och de dricker för att ha roligt. Vännerna har en stor betydelse både för ungdomarnas alkoholkonsumtion och attityder. Majoriteten av ungdomarna är medvetna om att det finns konsekvenser med att dricka alkohol och de brukar diskutera dem. Familjen hade enligt ungdomarna en ganska tillåtande attityd till deras alkoholkonsumtion. Det var få skillnader i jämförelsen mellan könen och städerna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject alkohol
attityder
erfarenheter
ungdomar
konsumtion
Handle http://hdl.handle.net/2043/1753 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics