En ärbar man och en kvinna av heder - om att leva i hederstänkande familjer

DSpace Repository

En ärbar man och en kvinna av heder - om att leva i hederstänkande familjer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En ärbar man och en kvinna av heder - om att leva i hederstänkande familjer
Author Polisi, Sindis ; Dyberg, Emelie
Date 2005
English abstract
An honourable man and a woman of honour - About the life in honour focused families
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete var att undersöka varför och på vilket sätt flickor som lever under patriarkala och hederstänkande familjeförhållanden är utsatta. Vi ville ta reda på vilka sätt hederskulturen konkret kommer till utryck samt hur denna kultur påverkar flickors frihet. De frågor vi vill ha svar på är: - Vilka sociala mekanismer ligger bakom förtrycket av flickor i patriarkala familjer? - Vilka uttryck kan hederskulturen ta sig? - Varför befinner sig flickor i patriarkala familjer i en utsatt situation? Vissa familjer präglas av sitt ursprung i traditionella patriarkala system och lever även i Sverige ett liv efter traditioner och normer som stödjer hedersförtryck. De lever efter ett kollektivistiskt och gruppcentrerat system där gruppen kommer före individen. Manligt har företräde framför kvinnligt och likaså ålder medför respekt. Om en gruppmedlem bryter mot reglerna skadas kollektivets heder. Då kan släkten straffa vederbörande för att återupprätta hedern. Anledningen till att tjejer är utsatta, är att familjens heder på många sätt är avhängig flickans sexualitet, sexuella beteende och hennes kyskhet. Hedersförtryck har sin grund i kultur och kan förstärkas av faktorer såsom segregation och religion. För att hjälpa flickor som befinner sig i en problematisk situation, bör det satsas på strukturella åtgärder. Från samhällets sida bör man arbeta förebyggande med attitydförändring och utbildning. Diskussion kring jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter är insatser som vi efterlyser. Det är viktigt med samverkan mellan olika myndigheter för att kunna hjälpa flickor som lever under hedersförtryck.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject arrangerat äktenskap
heder
kultur
hedersförtryck
patriarkal familjestruktur
segregation
integration
utsatthet
Handle http://hdl.handle.net/2043/1755 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics