Våldsutsatta kvinnor som missbrukar

DSpace Repository

Våldsutsatta kvinnor som missbrukar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Våldsutsatta kvinnor som missbrukar
Author Berggren, Annsophie ; Wallander, Maria
Date 2005
Swedish abstract
Detta examensarbete visar hur situationen ser ut för de kvinnor i Malmö som har ett tungt missbruk. Vårt syfte är att visa huruvida utsattheten för de kvinnor som missbrukar skiljer sig från de män som missbrukar. Studien visar också på vilka insatser som finns för dem i Malmö idag och vilket behovet är av fler insatser. För att besvara frågeställningarna har vi dels skrivit en kunskapsbakgrund, studerat teorier kring stigma, genus och psykodynamiskt perspektiv och vi har använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi genomförde åtta intervjuer med nio informanter som i sitt yrke möter kvinnor med ett tungt missbruk. Vår studie visar att det behövs många fler insatser för de kvinnor som är aktiva i sitt missbruk, främst behövs det en dygnet runt öppen insats som erbjuder låga trösklar och ett omfattande stöd av professionell personal. Genom att ge kvinnorna ett bra stöd i det aktiva missbruket och en möjlighet att bearbeta våldsupplevelser så minskar också de negativa följderna av traumatiska upplevelser och chansen för en drogfri framtid ökar
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject missbrukare
genus
prostitution
stigma
våld mot kvinnor
Handle http://hdl.handle.net/2043/1756 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics