Specialpedagogisk kompetens i förskolan, pedagogers tankar kring olika pedagogiska förutsättningar

DSpace Repository

Specialpedagogisk kompetens i förskolan, pedagogers tankar kring olika pedagogiska förutsättningar

Details

Files for download
Icon
Examensarbete, ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Specialpedagogisk kompetens i förskolan, pedagogers tankar kring olika pedagogiska förutsättningar
Author Hellberg Nilsson, Cecilia
Date 2012
English abstract
The objective of this study is to provide a perspective on teachers' views of specialist teacher training based on different educational opportunities. The survey methodology is qualitative interviews with five teachers with various educational opportunities. The result shows that educators who have access to special education in the business largely sees the child's problems in a system perspective and the teachers' own professional role is clarified unlike teachers who did not have that opportunity. The survey also shows that there is a need to create a more developed dialogue with parents about children in need of support. Similarly, to ensure children's differences as an asset.
Swedish abstract
Abstract Hellberg, Cecilia (2012). Specialpedagogisk kompetens i förskolan – pedagogers tankar kring olika pedagogiska förutsättningar (Special education skills in preeschool – teachers thoughts on various educational oppertunities). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Att satsa på specialpedagogisk kompetens i förskolan är ingen självklarhet. Det finns heller inga krav på förskolan till skillnad från skolan att det ska finnas specialpedagogiskt stöd på förskolan. Syftet med föreliggande studie är att ge perspektiv på pedagogers syn på specialpedagogisk kompetens under olika organisatoriska förutsättningar. Undersökningsmetoden är kvalitativa intervjuer med fem pedagoger. Två pedagoger representerar förskolor där specialpedagogisk kompetens anlitas genom det centrala resursteamet. Tre pedagoger representerar förskolor där specialpedagog finns att tillgå i verksamheten. Resultatet visar att pedagoger som har tillgång till specialpedagog i verksamheten i stor utsträckning ser barnets svårigheter i ett systemperspektiv och att pedagogens egen yrkesroll tydliggörs till skillnad från pedagoger som inte hade den möjligheten. Undersökningen visar också att det finns ett behov av att skapa en mer utvecklad dialog med föräldrar kring barn i behov av stöd. Likaså att se barns olikheter som en tillgång. Att det centrala resursteamet inte utnyttjades i någon större omfattning var förvånande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barn i behov av särskilt stöd
resursteam
specialpedagog
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/17577 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics