Fotbollsspelares personlighet, motiv och moral i idrotten

DSpace Repository

Fotbollsspelares personlighet, motiv och moral i idrotten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fotbollsspelares personlighet, motiv och moral i idrotten
Author Thiborg, Jesper
Date 2005
English abstract
The purpose of this study was to examine senior soccer player’s personality traits, motives for sport participation and moral in sport when it comes to rule violation, fair play and sportspersonship. Furthermore possible differences between players at an elite level and player at a lower level and between men and women were examined within the areas that were mention above, personality traits, motives and moral in sport. Furthermore possible interactions effects were examined. Moreover correlations between the different areas were studied. The participants in the study was 150 soccer players which 67 were men and 83 were women. The instrument used had four parts. Two of those where Swedish translations of PMQ and NEO-FFI. The results shows differences between soccer players personality traits, motives for sport participation and moral in sport. The results showed differences between men and women’s personality traits. Furthermore the results showed differences in motives for sport participation and moral in sport depending on athletic level and gender. In conclusion the results showed correlations between the three studied areas. Soccer players personality traits, motives for sport participation and moral in sport differs dependent on athletic level and gender.
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka seniorsfotbollsspelares personliga egenskaper, motiv till idrottsdeltagande och moral i idrotten gällande regelöverträdelser, fair play och sportspersonship. Vidare studerades eventuella skillnader mellan spelare på elitnivå och spelare på lägre nivå och mellan män och kvinnor gällande undersöknings-områdena, personliga egenskaper, motiv och moral i idrotten. Dessutom studerades eventuella interaktionseffekter. Avslutningsvis studerades samband mellan de olika områdena. Totalt deltog 150 fotbollsspelare varav 67 var män och 83 var kvinnor. Instrumentet som användes var ett enkätbatteri som bestod av fyra delar, däribland svenska versioner av PMQ och NEO-FFI. Resultaten visade att fotbollsspelare skiljde sig gällande personliga egenskaper, motiv till idrottsdeltagande och moral i idrotten. Dessutom visade resultaten skillnader mellan män och kvinnor gällande personliga egenskaper. Vidare erhölls skillnader beroende på idrottslig nivå och kön gällande både motiv till idrottsdeltagande och moral i idrotten. Avslutningsvis visade resultaten samband mellan de tre undersökningsområdena. Fotbollsspelares personliga egenskaper, motiv till idrottsdeltagande och moral i idrotten skiljer sig åt beroende på idrottslig nivå och kön.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fotboll
Elit
Idrott
Könsskillnader
Moral
Motiv
Personlighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/1758 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics