Mållös eller mål med mening. Respons(situationen) efter muntlig framställning

DSpace Repository

Mållös eller mål med mening. Respons(situationen) efter muntlig framställning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Mållös eller mål med mening. Respons(situationen) efter muntlig framställning
Author Olsson Jers, Cecilia
Date 2005
Swedish abstract
Uppsatsen, som har en kvalitativ ansats, syftar till att lyfta fram den beprövade erfarenhet som sex lärare från ungdomsskolan har från sitt arbete med muntlig framställning och den respons de ger eleverna på framställningen. Svårigheten med att ge respons ligger oftast i att som lyssnare upptäcka allt fler språkliga uttrycksformer på olika nivåer i innehåll och form i det som framförs. All muntlighet har sin teoretiska grund i retoriken och i denna finns tanke- och arbetsmodeller som kan användas både som pragmatiska handlingsteorier och som analysverktyg i interaktionen mellan lärare och elev. I retoriken finns det metaspråk man ofta saknar när man skall kommunicera muntlighet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject respons, muntlig respons, retorik, muntlig framställning, exponeringsängslan
Handle http://hdl.handle.net/2043/1761 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics