"Luriga grejer i boken" Årskurs 3 elevers tankar om boksamtal

DSpace Repository

"Luriga grejer i boken" Årskurs 3 elevers tankar om boksamtal

Details

Files for download
Icon
"Luriga grejer i ...
Icon
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Luriga grejer i boken" Årskurs 3 elevers tankar om boksamtal
Author Malmqvist, Jenny
Date 2013
Swedish abstract
Denna undersökning syftar till att lyfta fram dels elevers egna tankar kring användandet av boksamtal som en undervisningsmetod i klassrummet samt vad eleverna själva tycker om boksamtal. Att presentera elevernas egna tankar och funderingar har varit en viktig del för mig i denna undersökning, då jag känt att elevers tankar kring användandet av vissa undervisningsmetoder ofta inte representeras. I denna undersökning presenteras material som blivit insamlat i form av intervjuer och observationer. Detta material har sedan blivit analyserat med hjälp av tidigare forskning och facklitteratur. Jag har lagt stor fokus på både begrepp och teorier som författaren Aidan Chambers tagit upp i boken Böcker inom oss(1994) då jag granskat att han behandlat begreppet boksamtal på ett djupgående sätt. För att besvara mitt syfte med undersökningen utformade jag tre stycken frågeställningar som handlar om vad eleverna tycker om boksamtal och vad de själva tycker att de lär sig ut av boksamtal i klassrummet. I min undersökning fann jag att eleverna jag valde att intervjua var positiva till användandet av boksamtal. Jag insåg också under undersökningens gång att eleverna var väl medvetna om vad ett boksamtal var och vad det gick ut på. Elevernas svar på de intervjufrågor jag ställt behandlas sedan i analysen. Där kom jag bl.a. fram till att eleverna tycker det är viktigt att kunna kommunicera med varandra i klassrummet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Boksamtal
Chambers
Elevers tankar
flerstämmighet
intervjuer
kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/17648 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics