Utomhuspedagogik för ett fördjupat lärande och en varaktig kunskap

DSpace Repository

Utomhuspedagogik för ett fördjupat lärande och en varaktig kunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utomhuspedagogik för ett fördjupat lärande och en varaktig kunskap
Author Petersson, Jenny ; Videsson, Anna
Date 2005
Swedish abstract
Studiens syfte var att undersöka attityder till och intresse för utomhuspedagogik hos lärare som undervisar i NO-ämnena i grundskolans tidigare år och se i vilken utsträckning de använder sig av utemiljön i NO-undervisningen. Syftet var också att undersöka på vilket sätt utomhusundervisningen bedrivs och om lärarna anser att undervisning utomhus kan bidra till att eleverna får större förståelse av NO-ämnena. Undersökningen genomfördes med hjälp av en kartläggande kvantitativ enkätundersökning i en kommun i södra Sverige. Resultatet visar att i stort sett alla lärarna har positiva tankar om utomhuspedagogik, men att det endast är ett fåtal lärare som regelbundet bedriver utomhusundervisning. Lärarna i undersökningen menar att utomhusundervisning främjar elevers förståelse för NO-ämnena och resultatet visar att skolgårdens miljö spelar roll för om lärarna bedriver NO-undervisning utomhus.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject utomhuspedagogik
utomhusundervisning
NO-undervisning
skolgård
utemiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/1771 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics