NO-experiment som hemuppgift - en studie bland tvåspråkiga elever

DSpace Repository

NO-experiment som hemuppgift - en studie bland tvåspråkiga elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title NO-experiment som hemuppgift - en studie bland tvåspråkiga elever
Author Bengtsson, Peter
Date 2004
Swedish abstract
Denna studies syfte var dels att undersöka om experiment som hemuppgift underlättar för tvåspråkiga elever att förstå naturvetenskap dels att undersöka om dessa upplever att no-hemuppgiftens utformning påverkar deras möjligheter att bättre klara av hemuppgiften. Elever i årskurs 5 intervjuades vid två tillfällen, före och efter att de fått experimentera dels i hemmet med någon vuxen dels i skolan med andra elever i smågrupper. Undersökningen visar att en majoritet av eleverna föredrar att få experiment som hemuppgift framför en faktatext som behandlar experimenten som de gjort i skolan. Så gott som samtliga av de intervjuade eleverna uttryckte glädje över att få göra experimenten hemma. Eleverna visade vid det andra intervjutillfället ökad förståelse för de naturvetenskapliga begrepp, som behandlades i undersökningen. Det gick dock inte att avgöra vilken typ av no-hemuppgift som gynnade förståelsen mest.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject no-experiment
hemuppgift
ökad förståelse
attityder
tvåspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/1774 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics