Naturens ansikten : Spinoza, kausalitet och utbildning för hållbar utveckling

DSpace Repository

Naturens ansikten : Spinoza, kausalitet och utbildning för hållbar utveckling

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Meeting abstract
Title Naturens ansikten : Spinoza, kausalitet och utbildning för hållbar utveckling
Author Dahlbeck, Johan
Date 2014
Swedish abstract
Med utgångspunkt i några aktuella exempel från undervisningsmaterial framställt för användning inom utbildning för hållbar utveckling syftar föreliggande presentation till att diskutera och problematisera bilden av naturen i relation till rationalisten och upplysningsfilosofen Spinozas tankar om den mänskliga fantasins tendens att upprätta en omvänd kausalitet. Presentationen argumenterar för att centrala element av Spinozas bibelkritik kan tjäna som modell vid analysen av materialet eftersom naturen i materialet delar gemensamma drag med den antropomorfiska gudsbild som Spinoza identifierar i profeternas texter. Mot bakgrund av detta framträder bilden av en natur iklädd synbart mänskliga drag, med igenkännbart känsloregister och tydligt teleologiskt driven motivation. En tentativ slutsats är att utbildningsmaterialet i fråga är mindre intressant att studera som källa till kunskap om naturen och människans relation till naturen och mer intressant att studera som källa till kunskap om mänsklig psykologi.
Conference
Dialogkonferens Pedagogisk forskning i Skåne (2014 : Högskolan i Kristianstad)
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17748 Permalink to this page
Link http://gem.sam.lu.se.webbhotell.ldc.lu.se/soc/Fors... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics