Bland stövlar och vilddjur - en studie av vad som sker i förskolans hall vid på- och avklädningssituationer

DSpace Repository

Bland stövlar och vilddjur - en studie av vad som sker i förskolans hall vid på- och avklädningssituationer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bland stövlar och vilddjur - en studie av vad som sker i förskolans hall vid på- och avklädningssituationer
Author Iverheim, Helene ; Johansson, Ulrika
Date 2014
Swedish abstract
Vårt intresse för hallen väcktes under våra praktiktillfällen. Vi har under dessa upplevt att det finns olika gränser i hallen, vissa mer synliga än andra. Hallen har dessutom karaktär av både inne och ute samt är ett gränsland mellan hemmet och förskolan. Detta kan ibland medföra att det kan bli otydligt vilka regler som gäller för stunden. Idag tillbringar de flesta barn i Sverige sina första år i förskolan. Detta gör att det blir betydelsefullt att studera hur barns vardag och livsvillkor kan se ut i en institution som förskolan. Syftet är att undersöka vad som sker i förskolans hall med utgångspunkt från på- och avklädningssituationer under den verksamhetsförlagda tiden. I studien ingår endast relationen mellan pedagoger och barn, föräldrar är inte inkluderade. Observationerna har dokumenterats med hjälp av en videokamera under tre veckors tid. Utifrån analys av vår empiri såg vi likheter med Foucaults teorier om makt och styrning, vilka vi sedan använde oss av som analysverktyg. För att nå ett gemensamt mål visar resultatet att pedagoger och barn använder sig av olika styrtekniker som rutiner, övervakning, normalisering samt en välmenande makt, där gruppen och individernas ”bästa” är i fokus. Samtalen i hallen handlar om det som pågår här och nu, exempelvis lämplig klädsel och väderlek. Studiens slutsats blir därmed att på- och avklädningsprocessen är underordnad målet som är att gå ut.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Förskolan
Gränser
Hallen
Institution
Styrningstekniker
Handle http://hdl.handle.net/2043/17759 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics