Elevassistenter i undervisningen Avgörande faktorer vid tillsättning av assistenter

DSpace Repository

Elevassistenter i undervisningen Avgörande faktorer vid tillsättning av assistenter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Elevassistenter i undervisningen Avgörande faktorer vid tillsättning av assistenter
Author Lennartsson Stenlo, Catarina ; Persson, Gunilla
Date 2005
English abstract
Teaching assistents Factors which support or prevent schools from using teaching assistents
Swedish abstract
Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning Vårterminen 2005 Persson, Gunilla. & Lennartsson Stenlo, Catarina. (2005). Elevassistenter i undervisningen. Avgörande faktorer vid tillsättning. (Teaching assistents. Factors which support or prevent schools from using assistents.) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med arbetet är att undersöka faktorer som är avgörande då skolledare väljer att anställa elevassistenter. Följande frågeområden ligger till grund för intervjuerna: Vilka behov som styr. Synen på elevassistentens yrkesroll och arbetsuppgifter Uppfattning om specialpedagogik. Vår undersökning baserar sig i huvudsak på kvalitativa data som samlats in med hjälp av intervjuer med skolledare och lärare. Vi har valt en systemteoretisk utgångspunkt som förklaringsmodell för vår studie som belyser intervjupersonernas idéer och hur de påverkar besluten. Sammanfattningsvis visar vår undersökning på att stödåtgärd i form av elevassistent i huvudsak väljs då eleven har behov av stöd i sin sociala utveckling. Dessutom kan vi konstatera en skillnad i kraven på utbildning beroende på om det är elevens sociala utveckling eller kunskapsutveckling som avses. I studien framkommer andra faktorer som påverkar och kan bli avgörande. De främsta är; omgivningens krav och behov samt ekonomi. Nyckelord: behov, elevassistent, specialpedagogik, systemteori, yrkesroll Gunilla Persson Catarina L Stenlo Handledare: Lotta Anderson Examinator: Lars Berglund
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject behov
elevassistent
specialpedagogik
systemteoriyrkesroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/1776 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics