Barn med övervikt och fetma- förebyggande och behandlande arbete

DSpace Repository

Barn med övervikt och fetma- förebyggande och behandlande arbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn med övervikt och fetma- förebyggande och behandlande arbete
Author Magnusson, Jenny
Date 2003
Swedish abstract
Syftet med följande studie är att uppmärksamma en del av det arbete som görs för överviktiga barn och ungdomar i samhället. Den frågeställning jag vill ha svar på är hur skola, sjukvård och idrottsrörelsen arbetar för att förebygga riskerna att allt fler drabbas av övervikt och fetma, hur de behandlar barn och unga med fetma. Jag vill också veta om det förekommer något samarbete verksamheterna emellan. Detta är ett ämne som blir allt viktigare i ett samhälle där övervikt och fetma bland barn och unga ökar kraftigt, vilket leder till allvarliga konsekvenser t.ex. diabetes, förslitningsskador, depressioner och hjärt- och kärlsjukdomar. Detta är en studie av några verksamheter som bedrivs i sydvästra Skåne, och det finns självfallet fler. Undersökningen bygger på intervjuer med representanter från skolans verksamhet i form av en skolsköterska och en idrottslärare, från idrottsrörelsen i form av två olika idrottskonsulenter och från sjukvården i form av en sjuksköterska som jobbar på en barnavårdscentral. När det gäller behandlande verksamhet så har både litteraturen och min undersökning visat att familjeterapi och samtal med familjen är lyckade metoder. Det är viktigt att hela familjen förändrar sina mat- och motionsvanor, inte bara barnet. När man träffar hela familjen kan man lättare se till hela individen och se de förändringar som behövs göras för att just det barnet ska må bra. När det gäller förebyggande metoder så är det viktigt att personal på skolor tar en aktiv roll. Det kan de göra genom att schemalägga organiserade rörelsepass varje dag. De kan också lägga in hälsoundervisning så att barnen på skolan blir medvetna om att det är viktigt att röra på sig och äta bra mat men framförallt bli medvetna om varför det är viktigt. Inte minst så bör föräldrarna bli informerade. Att samarbete mellan olika verksamheter är gynnsam har undersökningen visat. Samarbete ger helhet, kompletterar kunskap och kompetens och når fram till barn och ungdomar på olika sätt. Ett exempel är viktskolan i Landskrona där idrottsrörelsen Korpen samarbetar med sjukvården Landskrona lasarett, eller där idrottsrörelsen Skåneidrotten samarbetar med olika skolor i Skåne i form av projektet ”Sätt klassen och föräldrarna i rörelse”, eller i Svedala där sjukvården Barnavårdscentralen samarbetar med både skola och förskola i ett stort samverkansprojekt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barnövervikt
barnfetma
förebyggande arbete
behandling
samarbete
hälsa
Handle http://hdl.handle.net/2043/1784 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics