Barns kommunikation & språkutveckling i en mångkulturell förskola

DSpace Repository

Barns kommunikation & språkutveckling i en mångkulturell förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns kommunikation & språkutveckling i en mångkulturell förskola
Author Carlsson, Jenni ; Jönsson, Sandra
Date 2014
Swedish abstract
Carlsson, Jenni & Jönsson, Sandra (2014). Barns kommunikation och språkutveckling i en mångkulturell förskola. Malmö: Lärarutbildning Malmö högskola. Syftet med denna undersökning är att belysa barns förutsättningar och möjligheter till kommunikation i en mångkulturell förskola. Undersökningen utgår från följande frågeställningar: Hur kommunicerar barn med varandra i en mångkulturell förskola? Hur uppfattar förskollärarna sin kommunikation med barn i en mångkulturell förskola? Och hur uppfattar förskollärarna sitt arbete med att främja barns språkutveckling i en mångkulturell förskola? Undersökningen är gjord på en mångkulturell förskola där observationer är gjorda på två barn i en barngrupp under några tillfällen och intervjuer med fem förskollärare. Som vi sedan analyserat utifrån våra frågeställningar. Vår undersökning visar att det finns många olika aspekter när det gäller kommunikation och språkutveckling och att vi som vuxna spelar stor roll för barnen som kommunikativa förebilder. Vuxna skapar förutsättningar för barns språkliga utveckling, genom hur vi samtalar med barnen men även hur vuxna samtalar med varandra. Och hur viktig kommunikationen är mellan barn och barn.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Kommunikation
Sociokulturellt perspektiv
Språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/17851 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics