Entreprenörskap i fritidshemmet - Entrepreneurship in leisure time center

DSpace Repository

Entreprenörskap i fritidshemmet - Entrepreneurship in leisure time center

Details

Files for download
Icon
Entreprenörskap i ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Entreprenörskap i fritidshemmet - Entrepreneurship in leisure time center
Author Falih, Fatma ; Damian, Anca
Date 2014
Swedish abstract
Abstract Titel: Entreprenörskap i fritidshem. Författare: Damian, Anca & Falih, Fatma (2014). Syftet med vår studie var att öka förståelsen för ett diffust begrepp som entreprenörskap i fritidshemmet. Detta gjorde vi genom att undersöka fritidspedagogers tolkningar av vad entreprenörskap innebär för deras arbete och för elevers lärande och utveckling i fritidshemmet. Vårt arbete utgår från tre frågeställningar: Hur tolkar fritidspedagoger uppdraget kring entreprenörskap i fritidshemmet som införts i Läroplanen 2011? Hur talar fritidspedagoger om att de implementerar entreprenörskap i fritidshemmets verksamhet för att lyckas med detta uppdrag? Vilka fördelar respektive nackdelar ser fritidspedagoger med detta arbetssätt? För att besvara dessa frågor har vi valt att utföra kvalitativa intervjuer som metod för vår undersökning. Vår undersökningsgrupp omfattas av 11 verksamma fritidspedagoger i fem olika fritidshem i Malmö stad. Undersökningsresultatet visar att begreppet entreprenörskap enbart är ett nytt begrepp som formulerats i samband med Läroplanen, Lgr 11 och att det inte är ett nytt fenomen i fritidspedagogernas uppdrag. Samtidigt associeras begreppet framförallt med företagsamhet men ändrar betydelse i utbildningssyfte. Med andra ord är begreppet tolkat av de flesta fritidspedagogerna som ett förhållningssätt som bidrar till att de arbetar problembaserat för att öka barns delaktighet och inflytande. Ansvar och kreativitet har lyfts upp som centrala begrepp för det entreprenöriella lärandet som förväntas kunna öka barns framtida möjligheter till självförsörjning och självständighet. Slutligen har en del fritidspedagoger ställt sig kritiska gentemot vinstdrivande aktiviteter, samtidigt som en del ansett att vinstdrivande aktiviteter som görs i gott syfte kan vara givande för barns fortsatta kreativitet och nyfikenhet. Nyckelord: Entreprenörskap, fritidshem, lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Entreprenörskap, fritidshem, lärande.
Handle http://hdl.handle.net/2043/17860 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics