”Barnen har rätt att ha närvarande pedagoger” - En studie om pedagogers syn på hur förskolemiljön påverkas av stora barngrupper

DSpace Repository

”Barnen har rätt att ha närvarande pedagoger” - En studie om pedagogers syn på hur förskolemiljön påverkas av stora barngrupper

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Barnen har rätt att ha närvarande pedagoger” - En studie om pedagogers syn på hur förskolemiljön påverkas av stora barngrupper
Author Andersson, Isabell
Date 2014
Swedish abstract
Förskollärarnas arbete i stora barngrupper är ett för tiden relevant och viktigt ämne att lyfta. Många aktuella debatter handlar om storleken på barngruppen och dess inverkan på det enskilda barnet, inte lika många lyfter hur stora barngrupper påverkar förskollärarna och deras arbete. Syftet med denna studie var därför att undersöka hur förskollärare menar att deras psykosociala arbetsmiljö påverkas i en stor barngrupp. Vidare var syftet även att åskådliggöra hur förskollärarna menar att en stor barngrupp påverkar deras möjligheter att tillgodose barns behov av omsorg och interaktion. I studien har jag använt mig av kvalitativ metod, och empirin består av sex intervjuer med tre olika förskollärare på samma avdelning samt observationer av pedagogernas interaktion och bemötande av barnens olika omsorgsbehov. Studiens resultat visar att det är konsekvenserna av en stor barngrupp som påverkar pedagogerna, till exempel att administrativa och praktiska arbetsuppgifter ökar ju fler barn det finns i barngruppen. Pedagogerna menar att de på grund av ökade arbetsuppgifter blir stressade, känner sig otillräckliga och att de inte når upp till de krav som de har på sig själva men även de krav som bland annat Läroplanen (Lpfö 98/10) ställer. Pedagogerna menar även att deras möjligheter att tillgodose barns behov av omsorg och interaktion är begränsade, till exempel genom att omsorgssituationer och interaktionstillfällen som blöjbyten, på- och avklädning, måltider, konflikthantering samt sagoläsning präglas utav stress och brist på tid.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 57
Language swe (iso)
Subject Förskola
Förskollärare
Omsorg
Stor barngrupp
Psykosocial arbetsmiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/17873 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics