Tankar om rättvisa i förskolan: Pedagoger och barn talar om rättvisa

DSpace Repository

Tankar om rättvisa i förskolan: Pedagoger och barn talar om rättvisa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tankar om rättvisa i förskolan: Pedagoger och barn talar om rättvisa
Author Karlsson Alaqqad, Emelie ; Asptjärn, Åsa
Date 2014
Swedish abstract
Sammanfattning. Detta arbete behandlar fyra pedagogers och tolv barns tankar om rättvisa i förskolan. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med barn och pedagoger. Syftet var att undersöka hur dessa barn och pedagoger tänker om begreppet rättvisa. Vi har använt oss av Berglings teori om moralutveckling, Biesta som behandlar demokrati i utbildningen och Piagets teori om kognitiv utveckling. Vi har även tagit med senare forskning och studier som behandlar rättvisa, värdepedagogik, demokrati samt relationsarbete för lärare. Resultatet är att barnen lättare kan förklara tankar kring orättvisa än kring rättvisa. Studien visar att barnen inte tycker att alla regler i förskolan är rättvisa, men ändå har en förståelse för att det kan finnas behov av regler för att upprätthålla ordning. Intervjuerna med pedagogerna visar att de inte uttryckligen använder begreppet rättvisa men ändå arbetar med det och ser det som en del i ett ständigt pågående demokratiarbetet. Slutsatsen är att pedagogerna anser att förhållningssättet såväl till barnen och till de rättvisefrågor som uppstår är det som är viktigast.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject demokrati, förhållningssätt, fördelningsrättvisa, regler och rättvisa
Handle http://hdl.handle.net/2043/17877 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics