Vilans betydelse i förskolan - En studie av de äldre barnens vila

DSpace Repository

Vilans betydelse i förskolan - En studie av de äldre barnens vila

Details

Files for download
Icon
Vilans betydelse i ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilans betydelse i förskolan - En studie av de äldre barnens vila
Author Ståhl, Theresia
Date 2014
Swedish abstract
Enligt Söderström(2009) omringas vårt samhälle av oändliga aktiveringsmöjligheter vilket gör att vila lätt glöms bort. Hon menar att det idag krävs medvetna val för att kunna ta sig tid till en lugn stund. Gällande läroplan för förskolan Lpfö98(rev. 2010) betonas det att barnen ska ges en balanserad dygnsrytm av aktiviteter och vilostunder, präglad av omsorg, i förskolan. Hur ger då dagens förskolor barnen möjlighet till en balanserad vardag med fokus på en omsorg om barnets välbefinnande? Syftet med denna studie är att undersöka hur vilan i förskolan ser ut för de äldre barnen. Att barn på småbarnsavdelningar varvar dagens aktiviteter med en sovstund mitt på dagen är ofta självklart, medan vilan för de äldre barnen inte alltid är lika självklar. Studien undersöker hur vila erbjuds i förskolan för de äldre barnen samt hur pedagoger och barn ser på vilostunden. Begreppet vila definieras inte uttryckligen i läroplanen, och det finns heller inte så mycket litteratur kring vilans betydelse hos barn i förskola och skola. Detta tomrum gör därför denna undersökning viktig. I denna studie har kvalitativa metoder använts där sju kvinnliga pedagoger och nio barn från tre olika förskolor i södra Skåne intervjuats. Utöver detta gjordes även platsobservationer för att stärka intervjuerna och för att se hur vilan verkligen används i praktiken. Resultatet visar att vilan är en daglig rutin på de undersökta förskolorna som inte planeras i arbetslaget som övriga aktiviteter. Pedagoger är överens om att vila är viktigt för att barn ska få möjlighet till en lugn stund och orka vistas långa dagar i förskolan. Vila för de äldre barnen ges främst i form av en lässtund, cd-saga eller genom andra aktiviteter som pedagogerna anser vara lugna. Majoriteten av barn och pedagoger är nöjda med vilans utformning samtidigt som det finns de som inte tycker den ger de effekter den borde. Det finns även de som skulle vilja se en mysigare vilomiljö och minskade barngrupper.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject avslappning
barn
dygnsrytm
förskola
massage
stress
vila
återhämtning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17887 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics