Barns gemenskap i förskolan - En studie om förskollärares strategier för att öppna upp och skapa möjligheter till gemenskap i förskolan

DSpace Repository

Barns gemenskap i förskolan - En studie om förskollärares strategier för att öppna upp och skapa möjligheter till gemenskap i förskolan

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns gemenskap i förskolan - En studie om förskollärares strategier för att öppna upp och skapa möjligheter till gemenskap i förskolan
Author Schelin, Alexander ; Pelinder Oddsson, Anneli
Date 2014
English abstract
We are two pre-schoolteacher student who completed a study which deals with childrens community in preschool, how exclusion, inclusion, participation and influence works in the preschool environment and how this functions and looks like. In this study, we review previous research that is relevant to the topic, methods of how we conducted the study, results and analysis in which we have gone through what is brought up to the study / work where we also relate this to relevant literature and research. Finally, we have written a conclusion where we discuss what we found out from the answers to the questions we raised in the survey and together tied things up by using different keywords and conclusions for what we personally thought we have learned from the whole experience thats useful for our future working years as pre-schoolteachers.
Swedish abstract
Vi är två förskollärarstudenter som genomfört en studie som handlar om barns gemenskap i förskolan, hur utanförskap, integration, delaktighet och inflytande i en förskolemiljön fungerar och ser ut . I denna studie går vi igenom tidigare forskning som är relevant för ämnet, metoder för hur vi genomfört studien samt resultat och analys där vi går igenom vad studien / arbetet innehållit. Här relaterar vi även till relevant litteratur och forskning. Slutligen har vi skrivit en slutsats där vi diskuterar det vi hittat från svaren på de frågor som vi tagit upp i undersökningen som vi tillsammans utjämnade med hjälp av olika nyckelord och slutsatser för vad vi personligen trott att vi har lärt oss av hela upplevelsen som kommer till nytta och användning inför våra framtida arbetsår som förskollärare.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Gemenskap
Inkludering
Exkludering
Självförtroende
Kompetens
Empati
Respekt
Inflytande
Delaktighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/17907 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics