Vardagskunskap - Önskemål och värderingar av ett bostadsområde i Sorgenfri industriområde / Community Awareness - Considerations and evaluations of a residential area in Sorgenfri industry area

DSpace Repository

Vardagskunskap - Önskemål och värderingar av ett bostadsområde i Sorgenfri industriområde / Community Awareness - Considerations and evaluations of a residential area in Sorgenfri industry area

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Vardagskunskap - Önskemål och värderingar av ett bostadsområde i Sorgenfri industriområde / Community Awareness - Considerations and evaluations of a residential area in Sorgenfri industry area
Author Arkenhult, Peer
Date 2005
English abstract
This work is a part of a larger project of four separate reports with reference to Sorgenfi industry area. The four parts are as follows: -Users: Local residents -Users: Small companies -Realty Management companies -Continental Rail Line This work emphasizes the residents' everyday knowledge from a logical perspective. The residents main concerns, if they are allowed to participate in the planning of a new residential area, are: -That there are green areas and natural meeting areas. -That the residential area is safe, from both social and physical aspects. -That there is a diversity of different services nearby. -That the residential area is adjusted in the way that no categorising arises. -That the residential area has a flow of people so it becomes a dynamic area. The importance lies within the residents. Participating methods has been used to learn about the residents' Community Awareness. The residents' statements are based on their own experience of life if they transfer their present life situation to a new possible residential area.
Swedish abstract
Föreliggande arbete ingår i ett större projekt av fyra enskilda arbeten om Sorgenfri industriområde. De fyra delarna är: -Brukare: Boende -Brukare: Småföretag -Fastighetsföretag -Kontinentalbanan Detta arbete lyfter fram de boendes vardagskunskap, med ansats ur ett fenomenologiskt perspektiv. De inslag som de boende prioriterar om de får vara med och planera ett nytt bostadsområde bl.a. av: -Att det finns grönstruktur och naturliga mötesplatser -Att bostadsområdet är tryggt ur både sociala och fysiska aspekter -Att det finns närservice i olika former - Att bostadsområdet anpassas så att kategoriboende ej uppstår -Att bostadsområdet har en genomströmning av människor, så att det blir en levande stadsdel Den största vikten ligger på de boende. För att få fram de boendes vardagskunskap har participatoriska metoder använts. Boendeinformanternas berättelser grundar sig på deras Lebenswelt när de för över sin nuvarande livssituation till ett eventuellt blivande bostadsområde.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fenomenologi
Lebenswelt
Participatoriska metoder
Trygghet
Naturliga mötesplatser
Medverkande planering
Vardagskunskap
Expertkunskap
Grannar
Grannskap
Kategoriboende
Handle http://hdl.handle.net/2043/1794 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics