Vardagskunskap - Önskemål och värderingar av ett bostadsområde i Sorgenfri industriområde / Community Awareness - Considerations and evaluations of a residential area in Sorgenfri industry area

DSpace Repository

Vardagskunskap - Önskemål och värderingar av ett bostadsområde i Sorgenfri industriområde / Community Awareness - Considerations and evaluations of a residential area in Sorgenfri industry area

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Arkenhult, Peer
dc.date.accessioned 2005-10-20T05:37:27Z
dc.date.available 2005-10-20T05:37:27Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1794
dc.description Föreliggande arbete ingår i ett större projekt av fyra enskilda arbeten om Sorgenfri industriområde. De fyra delarna är: -Brukare: Boende -Brukare: Småföretag -Fastighetsföretag -Kontinentalbanan Detta arbete lyfter fram de boendes vardagskunskap, med ansats ur ett fenomenologiskt perspektiv. De inslag som de boende prioriterar om de får vara med och planera ett nytt bostadsområde bl.a. av: -Att det finns grönstruktur och naturliga mötesplatser -Att bostadsområdet är tryggt ur både sociala och fysiska aspekter -Att det finns närservice i olika former - Att bostadsområdet anpassas så att kategoriboende ej uppstår -Att bostadsområdet har en genomströmning av människor, så att det blir en levande stadsdel Den största vikten ligger på de boende. För att få fram de boendes vardagskunskap har participatoriska metoder använts. Boendeinformanternas berättelser grundar sig på deras Lebenswelt när de för över sin nuvarande livssituation till ett eventuellt blivande bostadsområde. en
dc.description.abstract This work is a part of a larger project of four separate reports with reference to Sorgenfi industry area. The four parts are as follows: -Users: Local residents -Users: Small companies -Realty Management companies -Continental Rail Line This work emphasizes the residents' everyday knowledge from a logical perspective. The residents main concerns, if they are allowed to participate in the planning of a new residential area, are: -That there are green areas and natural meeting areas. -That the residential area is safe, from both social and physical aspects. -That there is a diversity of different services nearby. -That the residential area is adjusted in the way that no categorising arises. -That the residential area has a flow of people so it becomes a dynamic area. The importance lies within the residents. Participating methods has been used to learn about the residents' Community Awareness. The residents' statements are based on their own experience of life if they transfer their present life situation to a new possible residential area. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en
dc.subject Fenomenologi en
dc.subject Lebenswelt en
dc.subject Participatoriska metoder en
dc.subject Trygghet en
dc.subject Naturliga mötesplatser en
dc.subject Medverkande planering en
dc.subject Vardagskunskap en
dc.subject Expertkunskap en
dc.subject Grannar en
dc.subject Grannskap en
dc.subject Kategoriboende en
dc.title Vardagskunskap - Önskemål och värderingar av ett bostadsområde i Sorgenfri industriområde / Community Awareness - Considerations and evaluations of a residential area in Sorgenfri industry area en
dc.type H1 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Urban utveckling och planering
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics