The Relevance of Huckleberry Finn in today’s English Language Classrooms

DSpace Repository

The Relevance of Huckleberry Finn in today’s English Language Classrooms

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title The Relevance of Huckleberry Finn in today’s English Language Classrooms
Author Johnson, Alexander ; Ghazarian, Sara
Date 2014
English abstract
This study is an action research project dealing with the use of Mark Twain’s classical novel The Adventures of Huckleberry Finn in Swedish ESL classrooms. Our purpose with this project is to investigate how a teaching module on The Adventure of Huckleberry Finn can be designed to encourage critical thinking as well as address racial, societal and prejudice topics in Swedish ESL classrooms. The basis for this question is made up of several requirements stated in Lgr11. The research was conducted in three different classrooms, at two different schools, by two different student teachers. Our findings show that Twain’s novel can be an adequate tool to meet the requirements stated in the curriculum as well as the goals for our project. Even though the novel was first published more than a hundred years ago, it is still applicable to our modern society. Most controversies surrounding the book has taken place in the US, but our study shows that it is significant for today’s Swedish students as well.
Swedish abstract
Denna studie är ett projekt som undersöker användandet av Mark Twains klassiska roman The Adventures of Huckleberry Finn i det svenska ESL klassrummet genom action research. Syftet är att undersöka hur en lärandemodell med utgångspunkt i The Adventures of Huckleberry Finn kan utformas för att utveckla det kritiska tänkandet, samt behandla rasistiska samhällsfrågor och fördomar i det svenska ESL klassrummet. Utformandet av frågeställningen är grundad i flera av de mål som nämns i Lgr11. Forskningen utfördes i tre olika klassrum, på två olika skolor, av två lärarstudenter. Forskningens resultat visar att Twains roman är ett lämpligt verktyg för att behandla de mål som nämns i läroplanen så som projektets mål. Trots att romanen först publicerades för mer än hundra år sedan så är den än idag användbar i vårt moderna samhälle. Den kritik som följt romanen under åren har mestadels rört USA, men vår studie visar att den även är relevant gällande dagens svenska elever.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language eng (iso)
Subject historical perspective
journals
observations
questionnaires
racism
reflection
Handle http://hdl.handle.net/2043/17959 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics