Elevens historiska jag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevens historiska jag
Author Eriksson, Magnus ; Waernborg, Tobias
Date 2014
Swedish abstract
Utifrån syftet att belysa historiekulturens betydelse för individens känsla för delaktighet i det svenska klassrummet har arbetet tagit form. Med fokus på eleven har en kvalitativ studie gjorts genom att elever och lärare från en högstadieskola i västra Skåne intervjuats. Intervjuerna ämnade ge ett resultat som kunde svara på den övergripande forskningsfrågan: Hur ställer sig historien som berättas i skolan mot elevernas egna upplevda tillhörigheter? Tillsammans med en teoretisk dykning ner i identitet, upplevda tillhörigheter, interkulturell pedagogik och hur det står i förhållande till den svenska historiekulturen kunde den besvaras. Studien visade att många elever, oberoende av härkomst, upplevde att den egna historien inte berördes tillräckligt i undervisningen. Utefter de teorier som presenteras om identitet, där den egna bakgrunden är en del, så ställer sig detta resultat dåligt gentemot historieundervisningen. Vad som ses som en naturlig progression från denna undersökning är hur den svenska historieundervisningens traditionella innehåll kan utmanas och förändras. Genom att ha ett intersektionellt förhållningssätt, med globalt fokus, ses möjlighet att många av de tomrum elever upplever i historien kan fyllas igen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject alienering
etnicitet
historiekultur
historieundervisning
härkomst
identitet
imagined communities
interkulturell pedagogik
upplevd tillhörighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/17965 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics