Jämställdhet och mångfald som administrativa praktiker : plan- och policydokument vid svenska lärosäten 1995-2013

DSpace Repository

Jämställdhet och mångfald som administrativa praktiker : plan- och policydokument vid svenska lärosäten 1995-2013

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Jämställdhet och mångfald som administrativa praktiker : plan- och policydokument vid svenska lärosäten 1995-2013
Author Edgren, Monika
Editor de los Reyes, Paulina
Date 2014
Link http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/75/01/b13... (external link to publication)
Publisher Fritze
Host/Issue Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet
Series/Issue Statens offentliga utredningar;2014/34
ISSN 0375-250X
ISBN 9789138241219
Pages 35-60
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/17979 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics