Elimination med fokus på mag-tarmkanalen

DSpace Repository

Elimination med fokus på mag-tarmkanalen

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Elimination med fokus på mag-tarmkanalen
Author Bengtsson, Mariette
Editor Edberg, Anna-Karin ; Wijk, Helle
Date 2014
Swedish abstract
Elimination av avfallsprodukter i form av avföring är en av de mest grundläggande fysiologiska processerna i varje människas liv. Att råka ut för mag- och tarmbesvär är ofta dolda obehag som inte syns utanpå men är nog så besvärande för den som drabbas. Besvär från mag- och tarmkanalen kan vara kortvariga och av mindre allvarlig karaktär. De kan också orsakas av en sjukdom av kronisk karaktär som patienterna får leva med resten av sitt liv. Vården och omvårdnaden syftar till att patienter med mag- och tarmbesvär ska få den behandling och det stöd som de behöver för att kunna leva ett för dem bra liv. När mag- och tarmkanalen inte fungerar normalt uppkommer fysiska, psykiska och sociala problem för den drabbade. En kronisk sjukdom påverkar vardagen och det sociala livet på många sätt. Det kan ta tid för patient och närstående att lära sig hantera vardagen och hitta en hanterbar strategi. Sjuksköterskans viktigaste uppgift i mötet med dessa patienter är att bekräfta patienten och besvären, förmedla kunskap och stöd samt att göra patienten delaktig i behandlingen.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa
ISBN 9789144083551
Pages 25
Page 527-551
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/17987 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics