Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen : verksamhetsintegrerat lärande

DSpace Repository

Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen : verksamhetsintegrerat lärande

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen : verksamhetsintegrerat lärande
Author Bengtsson, Mariette
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen är att pröva om studenter i slutet av termin sex har uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad sjuksköterska. Examinationen avser att möta de förväntade studieresultat som framgår av mål för sjuksköterskeexamen enligt högskoleförordningen och högskolelagen samt från verksamhet där sjuksköterskorna ska arbete i. Deltagandet sker enligt avtal för att åstadkomma en nationell kvalitetskontroll med tydlig verksamhetsförankring av sjuksköterskans kliniska kompetens. I dag är 16 lärosäten anslutna till denna examination och ett lärosäte har en pågående försöksperiod. Från start år 2003, då i form av ett projekt, till idag har examinationen utvärderats och förändrats utifrån ett kvalitetssäkringsperspektiv. År 2007 inrättades en styrelse med representanter från anslutna lärosäte. Styrelsen ansvarar för kvalitetssäkring och utveckling av examinationen. Examinationen består av ett skriftligt prov och ett praktiskt prov som ska ses som en helhet. Det skriftliga provet konstrueras sedan år 2011 av en grupp bestående av erfarna lärare med klinisk förankring och styrelsemedlemmar. Provet är baserat på två patientfall som speglar realistiska vårdsituationer som en sjuksköterska kan stå inför. From hösten 2014 kommer det skriftliga provet att omfatta två delar, Delprov I och Delprov II. Delprov I kommer att omfatta 50 poäng (33 poäng för godkänt resultat) och baseras enbart på frågor kring patientfallen och Delprov II kommer att bestå av två frågor om läkemedelsberäkning som måste vara korrekt besvarade för godkänt resultat. Under det praktiska provet ska studenten under överseende av en sjuksköterska från verksamheten vårda en patient under tre timmar. Studenten bedöms utifrån fastställda kriterier. Därefter följer ett uppföljande samtal mellan student, sjuksköterska och lärare från lärosätet, där studenten utvecklar sitt teoretiska resonemang och får återkoppling på sina prestationer. Sedan våren 2013 har bedömningskriterierna och examensmålen förtydligats i det praktiska provet och det avslutande samtalet har fått en tydligare struktur. Examinationen upplevs av bedömningsansvariga sjuksköterskor i verksamheten och lärare på lärosätena vara en bra examinationsform för att säkerställa kvaliteten på utbildning, handledning och studentens kompetens. Hos studenterna ger examinationen innan genomförandet upphov till oro eftersom de ska bli observerade och bedömda. När examinationen väl är genomförd upplever studenterna att de fått bekräftelse på sin kunskap och förmåga att kunna arbeta som sjuksköterskor. Referenser Lilja Andersson P, Ahlner-Elmqvist M, Johansson UB, Larsson M, Ziegert K Nursing students' experiences of assessment by the Swedish National Clinical Final Examination. Nurse Education Today. 2012 Jan 5. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2011.12.004 Athlin E., Larsson M. & Söderhamn O. (2011) A model for a national clinical final examination in the Swedish bachelor programme in nursing. Journal of Nursing Management. 2011 20 Sept (1):90-101. doi: 10.1111/j.1365-2834.2011.01278.x Länk till hemsidan för Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen www.nkse.se
Conference
Nätverk och utveckling (NU) (2014 : Umeå, Sweden)
Language swe (iso)
Subject Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/17989 Permalink to this page
Link http://sites.upc.umu.se/nu2014/... (external link to related web page)
http://sites.upc.umu.se/nu2014/wp/wp-content/uploa... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics