Omvårdnadspersonalens attityd gentemot patienter med drogmissbruk

DSpace Repository

Omvårdnadspersonalens attityd gentemot patienter med drogmissbruk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Omvårdnadspersonalens attityd gentemot patienter med drogmissbruk
Author Roslind, Lars ; Sell, David
Date 2005
English abstract
The purpose was to examine the attitudes of nursing staff towards drugabusing patients. A literature review was made where relevant literature was collected, analysed and arranged to get a result out of the data. The material which was used in this proces was eleven scientific articles. These articles were reviewed for their scientific level, according to criterions from evidence based nursing. There is a general negative attitude among nursing staff towards drugabusing patients. The demografic elements: education, working category and experience, has an influence on the attitude, in either a positive or a negative direction.
Swedish abstract
Syftet var att utreda omvårdnadspersonalens attityd gentemot patienter med ett drogmissbruk och att fastställa demografiska faktorer som kan påverka denna attityd. En litteraturstudie gjordes, där relevant vetenskaplig litteratur insamlades, analyserades och bearbetades. Materialet som användes i denna process var elva vetenskapliga artiklar, som samtliga beskrev resultatet av en genomförd studie. Samtliga artiklar granskades för sin vetenskaplighet enligt kriterier för evidensbaserad omvårdnad. Det finns en allmänt negativ attityd bland omvårdnadspersonal gentemot patienter med drogmissbruk. De demografiska faktorerna: utbildning, yrkeskategori och erfarenhet, har en statistiskt säkerställd påverkan på attityden och de påverkar den i positiv eller i negativ riktning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Attityden hos sjukvårdspersonal
Sjuksköterskors attityder
Drogmissbruk
Patienter
Opiat relaterade åkommor
Handle http://hdl.handle.net/2043/1800 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics