Omvårdnadspersonalens attityd gentemot patienter med drogmissbruk

DSpace Repository

Omvårdnadspersonalens attityd gentemot patienter med drogmissbruk

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Roslind, Lars
dc.contributor.author Sell, David
dc.date.accessioned 2005-10-31T09:32:59Z
dc.date.available 2005-10-31T09:32:59Z
dc.date.issued 2005 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1800
dc.description Syftet var att utreda omvårdnadspersonalens attityd gentemot patienter med ett drogmissbruk och att fastställa demografiska faktorer som kan påverka denna attityd. En litteraturstudie gjordes, där relevant vetenskaplig litteratur insamlades, analyserades och bearbetades. Materialet som användes i denna process var elva vetenskapliga artiklar, som samtliga beskrev resultatet av en genomförd studie. Samtliga artiklar granskades för sin vetenskaplighet enligt kriterier för evidensbaserad omvårdnad. Det finns en allmänt negativ attityd bland omvårdnadspersonal gentemot patienter med drogmissbruk. De demografiska faktorerna: utbildning, yrkeskategori och erfarenhet, har en statistiskt säkerställd påverkan på attityden och de påverkar den i positiv eller i negativ riktning. en
dc.description.abstract The purpose was to examine the attitudes of nursing staff towards drugabusing patients. A literature review was made where relevant literature was collected, analysed and arranged to get a result out of the data. The material which was used in this proces was eleven scientific articles. These articles were reviewed for their scientific level, according to criterions from evidence based nursing. There is a general negative attitude among nursing staff towards drugabusing patients. The demografic elements: education, working category and experience, has an influence on the attitude, in either a positive or a negative direction. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Attityden hos sjukvårdspersonal en
dc.subject Sjuksköterskors attityder en
dc.subject Drogmissbruk en
dc.subject Patienter en
dc.subject Opiat relaterade åkommor en
dc.title Omvårdnadspersonalens attityd gentemot patienter med drogmissbruk en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics