To work in project - a way to link instruction in Multimedia B with reality

DSpace Repository

To work in project - a way to link instruction in Multimedia B with reality

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title To work in project - a way to link instruction in Multimedia B with reality
Author Eneroth, Susanne
Date 2005
English abstract
This paper discusses the possibilities to link instruction in Multimedia B with reality by working in project.
Swedish abstract
Detta examensarbete behandlar möjligheterna att genom projektarbete verklighetsförankra ämnet Multimedia B på gymnasiet. Undersökningen har utgått från aktionsforskningens principer, vilket innebär att jag undersökt och reflekterat kring min egen undervisning i Multimedia B. Litteraturstudier, utvärderingar och intervjuer har kompletterat de egna observationerna. Arbetets syfte är i första hand att undersöka om en viss metod, i det här fallet projektarbete, kan skapa större verklighetsförankring i ett ämne. Samtidigt är också syftet att ta reda på elevernas syn på verklighetsförankring, hur de ser på lärarens roll i ett projektarbete och vilka för- och nackdelarna är med att arbeta i projekt. Resultatet visar bland annat att eleverna i undersökningen ser positivt på att koppla skolämnen till verkligheten och att projektarbete tycks vara en god metod att göra detta på.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject multimedia
projektarbete
verklighetsförankring
aktionsforskning
klassrumsobservationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/1801 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics