Vägledararbete - En studie om hur studie-och yrkesvägledare upplever sitt eget arbete

DSpace Repository

Vägledararbete - En studie om hur studie-och yrkesvägledare upplever sitt eget arbete

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vägledararbete - En studie om hur studie-och yrkesvägledare upplever sitt eget arbete
Author Karlsson, Caroline
Date 2014
Swedish abstract
Människor kommer i kontakt med vägledare vid olika tillfällen i livet, när de vill eller tänkt genomföra en förändring. Min nyfikenhet gav upphov till hur vägledare själva ser på hur de arbetar och om det finns likheter och skillnader inom den. Syftet med examenarbetet är att studera vägledare från olika verksamhetsområden och deras upplevelser av sitt arbete. Som undersökningsmetod används kvalitativ metod, där fem vägledare inom olika verksamheter intervjuats. För att analysera studiens empiriska material har begreppen habitus, handlingshorisont, brytpunkt, self-efficacy och personlighetstyper använts. Resultatet och analysen av intervjuerna visar att vägledarna arbetar i första hand mot individen och att de anser att anpassning till individen är viktig vid utförandet. Att de anser detta beror i första hand på att de vägleder utifrån den sökandes behov. De vägledare som intervjuats ansåg att både situationen och individen är viktig för att kunna genomföra vägledningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Vägledning
individen
anpassning
utveckling
verksamhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/18030 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics