Föräldrasamverkan (en jämförelse mellan två skolor)

DSpace Repository

Föräldrasamverkan (en jämförelse mellan två skolor)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Föräldrasamverkan (en jämförelse mellan två skolor)
Author Azizi-Sarwari, Fazila
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete är att synliggöra hur föräldrasamverkan fungerar i praktiken. I Läroplanen står det att alla som jobbar på skolan ska samarbeta med elevers vårdnadshavare och att läraren fortlöpande ska informera föräldrarna om elevens skolsituation. Mina frågor kretsar kring samarbetet med föräldrarna på två olika skolor i olika stadsdelar i Malmö. Vilka strategier används på skolor för att samverkan ska fungera och den målstyrda skolan samt föräldrarnas attityd. Jag har använt mig av kvalitativ metod i min undersökning för att lyfta upp den här kunskapen då jag intervjuade tre lärare på varje skola. Föräldrasamverkan är viktigt på skolan för att eleverna ska uppnå de mål som står i kursplanerna och läroplanen. Kontakten med hemmet ska inte knytas när man upptäcker ett problem utan innan det uppstår ett. Formella möten ska hållas en gång per termin då man har ett tre parter samtal, elev, lärare och vårdnadshavaren. Intervjuerna handlar mest om de formella och informella mötena. Slutsatserna kring intervjuerna presenteras i slutdiskussionen; t.ex. Decentraliseringen av skolsystemet … och min gamla undersökning 2008.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Parent cooperation
Handle http://hdl.handle.net/2043/18037 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics