Är lekarbete en effektiv metod för barn med koncentrationssvårigheter och/eller svårigheter med sociala relationer? - Is playpedagogy an effective method for children with difficulties in concentration ability and social relations?

DSpace Repository

Är lekarbete en effektiv metod för barn med koncentrationssvårigheter och/eller svårigheter med sociala relationer? - Is playpedagogy an effective method for children with difficulties in concentration ability and social relations?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Är lekarbete en effektiv metod för barn med koncentrationssvårigheter och/eller svårigheter med sociala relationer? - Is playpedagogy an effective method for children with difficulties in concentration ability and social relations?
Author Hjortham, Susan
Date 2005
English abstract
The purpose of this study was to see if play pedagogy is an effective method for children with difficulties in ability to concentrate and social relations. I also wanted to know if the ability to concentrate and ability to establish functional social relations had improved positively during the period with play pedagogy. I examined pedagogue point of view about and the results of play pedagogy concerning some of these children using interviews with play pedagogue and other pedagogue working with the child and take part in some of evaluations and play timetable as pedagogue mediate. Conclusively the results of my examination point out that play pedagogy is an effective method for children with difficulties in concentration ability and that social relations has improved to a high degree and in a positive way for children/pupils with play pedagogy.
Swedish abstract
Syftet med undersökningen var att se om lekarbetsmetoden är en effektiv metod för barn med koncentrationssvårigheter och/eller svårigheter med sociala relationer. Jag ville också få svar på om koncentrationsförmågan och förmågan till att etablera fungerande sociala relationer förbättras positivt hos barn/elever genom lekarbete. Jag undersökte pedagogers uppfattningar om och resultaten av lekarbete på några av dessa barn via intervjuer med lekpedagoger och andra pedagoger kring barnet och tog del av utvärderingar och lekschema som lekpedagoger förmedlade. Sammanfattningsvis pekade resultaten av min undersökning på att lekarbete är en effektiv metod för barn med koncentrationssvårigheter och sociala relationssvårigheter och att koncentrationsförmågan och sociala relationer i hög grad förbättrats positivt hos barnet/eleven genom lekarbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lekarbete
specialpedagogiska metoder
koncentration
sociala relationer
förskola
grundskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/1804 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics