Teaterproduktionsarbete - nyckeln till utveckling?

DSpace Repository

Teaterproduktionsarbete - nyckeln till utveckling?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Teaterproduktionsarbete - nyckeln till utveckling?
Author Redelius, Johanna
Date 2005
Swedish abstract
Sammanfattning Redelius Johanna (2005) Teaterproduktion - nyckeln till utveckling? Theatre production – The key to development? Skolutveckling och ledarskap. Lärarutbildningen Malmö Högskola Syftet med mitt examensarbete är att jag vill skaffa mig inblick hur mina elever upplever vad de lär sig i ett teaterproduktionsarbete. Det är viktigt att eleven får pröva eller utmana sina förmågor, men även förstå hur man bäst kan utnyttja sina resurser. För att nå syftet har jag använt metoden intervjuer, där sex elever har intervjuats. Den litteraturen som presenteras belyser kunskap och lärande allmänt och i estetetiska läroprocesser och ger två perspektiv på teaterproduktionsarbete. Resultatet av undersökningen visar att eleverna främst har utvecklat och lärt sig att använda sin sociala förmåga och förstå teatern som ett kollektivt arbete Slutsatsen i min undersökning är att arbetet med teaterproduktionsarbete är en metod för personlighetsutveckling, där eleverna skaffar sig kunskap om sig själv och sina medmänniskor i nära grupprelationer. Därför bör fler elever få testa och arbeta med teaterproduktionsarbete för att utvecklas till mer ansvarskännande människor och goda samhällsmedlemmar. Förslag till fortsatt forskning skulle vara att fortsätta skriva om teaterproduktionsarbetets betydelse i undervisningen i olika åldersgrupper och koppla det till våra styrdokument.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Drama
Estetiska läroprocesser
Teater
Teaterproduktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/1805 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics