Att möta elever med Aspergers syndrom på gymnasieskolans yrkesprogram

DSpace Repository

Att möta elever med Aspergers syndrom på gymnasieskolans yrkesprogram

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att möta elever med Aspergers syndrom på gymnasieskolans yrkesprogram
Author Fransson, Anders
Date 2005
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur en gymnasieskolas yrkesprogram kan ta emot och integrera elever med Aspergers syndrom. Hur man på bästa sätt kan få en elev med Aspergers syndrom att trivas, accepteras och hur skolan kan förbereda sig. För att nå syftet har jag gjort en intervjustudie där 7 personer har intervjuats varav fyra har varit skolpersonal och tre elever. Den litteratur som använts har varit kopplad till skolan och Aspergers syndrom. Resultatet och slutsatsen av undersökningen visar att elever med Aspergers syndrom är i stort behov av struktur, rutiner och undervisning som passar den enskilde individen. De behöver personal som är tydlig i sin kommunikation och som har god kunskap om elevens behov, både pedagogiska och sociala.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Aspergers syndrom
gymnasieskolans yrkesprogram
integrering
Handle http://hdl.handle.net/2043/1807 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics