Motivationsprocessen

DSpace Repository

Motivationsprocessen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motivationsprocessen
Author Eriksson, Dan ; Nilsson, Anders
Date 2005
Swedish abstract
Eriksson, Dan, Nilsson, Anders (2005). Motivationsprocessen. (The motivation process-influences in learning situations). Elevers motivation är ett omfattande och flerdimensionellt område, syftet med den här uppsatsen är att försöka förstå hur yttre och inre motivationsfaktorer fungerar och samverkar i en lärandesituation. Vi vill också undersöka vilken av de nämnda faktorerna som påverkar motivationsprocessen mest. Materialet grundar sig på intervjuer med utvalda elever från industri- och mediepro-grammet. Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att motivationen tar sig en mängd ut-tryck, det är lätt att konstatera ämnets omfattning och komplexitet, svårare att dra några enkla, generella slutsatser.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gymnasieskola
industriprogrammet
medieprogrammet
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/1810 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics