Varför lär vi oss matematik?

DSpace Repository

Varför lär vi oss matematik?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför lär vi oss matematik?
Author Odbacke, Hannes
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilka argument som finns för gymnasieskolans matematikundervisning, samt hur läroplan och kursplaner förhåller sig till dessa argument. Därigenom hoppas jag kunna befästa skolmatematiken som sådan, men även bygga upp en arsenal av argument för att bemöta framtida elevers behov av motivation. För att uppnå detta syfte har jag genomfört en litteraturstudie av olika forskares och matematikdidaktikers texter kring argumenten för skolmatematiken och sedan kategoriserat dessa i fyra argumentskategorier. Därefter har jag försökt utreda argumentens implikationer i skolverksamheten. Resultaten visar att vissa av argumentskategorierna vilar på en ganska osäker grund, medan andra är väl underbyggda. Detta till trots förmår inget argument att ensamt bära skolmatematiken, utan olika delar bärs upp av olika argument.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Matematik
Argument för skolmatematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/18106 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics