Övervikt och obesitas

DSpace Repository

Övervikt och obesitas

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Övervikt och obesitas
Author Gustafsson, Mats ; Olsson, Jonas
Date 2005
English abstract
The increasing overweight in the society leads to more illness in heart diseases. Our wish is that practice nurses will get more education in this area, to help patients as soon as possible to life changes. The aim of this study is to find possibilities for nurses to work preventive for overweight and obesity. As method uses analysis and interpreting of nine scientific articles, who has examine according to Polit and others (2001). Our question in this study are: Is there any measures for women who are suffering of overweight or obesity? Is there special measuress for women who suffers from overweight or obesity? The results shows that its many factors which are involved in the work of prevention for overweight and obesity as strengthen patient self-esteem, regulary meatings/konsultation and the willing to work for prevention.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att ta reda på vilka möjligheter sjuksköterskan har för att arbeta preventivt för övervikt och obesitas. Författarna till det här arbetet belyser vilka orsaker det finns till övervikt och obesitas. De undersöker även om det finns speciella åtgärder för kvinnor som drabbats av övervikt eller obesitas. Resultatet visar att endast en åtgärd inte är tillräcklig för en bestående viktnedgång utan flera faktorer måste samköras för att nå det bästa resultatet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject kvinnor
management
obesitas
prevention
sjuksköterska
övervikt
Handle http://hdl.handle.net/2043/1815 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics