Att arbeta med naturvetenskapens karaktär i NO-undervisningen

DSpace Repository

Att arbeta med naturvetenskapens karaktär i NO-undervisningen

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other
Title Att arbeta med naturvetenskapens karaktär i NO-undervisningen
Author Hansson, Lena ; Pendrill, Ann-Marie ; Leden, Lotta
Date 2014
Swedish abstract
Vad är naturvetenskap? Hur kommer naturvetenskaplig kunskap till? Hur säker är kunskapen? Vad är en naturvetenskaplig lag? Varför gör man experiment? Påverkas den nya kunskapen av samhället forskarna befinner sig i? Kan naturvetenskapen besvara alla frågor? Det här är frågor som kan sägas ha med naturvetenskapens karaktär att göra. Naturvetenskapens karaktär handlar alltså om vad naturvetenskap är, hur kunskapsprocessen ser ut och vad man kan säga om den naturvetenskapliga kunskapens status (hur säker den är, i vilken utsträckning den är eller kan vara objektiv etc.).
Publisher Riksföreningen för lärarna i matematik, naturvetenskap och teknik
Host/Issue LMNT-nytt;2
ISSN 1402-0041
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/18167 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics