Rensa skrivbordet

DSpace Repository

Rensa skrivbordet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Rensa skrivbordet
Author Brodén Svensson, Filippa
Date 2014
English abstract
This thesis project’s focus has been to study how a product can be developed to help office employees at the municipality’s building to organize paper at their desk. It can favor them in a way so that they can concentrate better at their work and possibly have a lower stress level. To get a better insight in how office employees’ offices look like, interviews and observations were arranged. Here I found out that they have a lot of paper piles on their desk instead of having them in a shelf. Research of what products exist on the market was done, to see what has been made as well as what solutions those products have. Brainstorming of ideas was made to develop concepts. The concepts were evaluated with sketch models and a matrix evaluation. Here I discovered a new concept that I chose to move forward with, concept Radhus. A process development of concept Radhus resulted with Hyllkammen. Hyllkammen were then evaluated which lead to Hyllan and Kammen. Hyllan and Kammen were compared and the decision of moving on with Hyllan was made. Hyllan resulted with Sort It, which is a shelf with 12 compartments and 4 drawers. Sort It will help office employees to organize their piles of paper. Sort It makes the office less messy which is going to help the office employees to concentrate better.
Swedish abstract
Detta examensarbete har fokuserat på att undersöka hur en produkt kan utvecklas för att hjälpa kontorsarbetare på kommunhus att organisera sina papper på skrivbordet. Vilket i sin tur kan öka koncentrationen och sänka stressnivån hos de anställda. För att få en bättre inblick i den nuvarande situationen för kontorsarbetare genomfördes intervjuer och observationer. Här upptäcktes det att många har pappershögar på skrivborden istället för att ha dem i en hylla. En undersökning av vad som erbjuds på marknaden utfördes för att se vad som finns samt vilka lösningar de produkterna har. För att utveckla koncept gjordes idégenereringar. Koncepten utvärderades med skissmodeller och matrisutvärdering. Det resulterade i konceptet Radhus. Bearbetning av koncept Radhus resulterade i Hyllkammen. Hyllkammen blev därefter utvärderad vilket ledde till Hyllan och Kammen. Hyllan och Kammen jämfördes och beslutet blev att gå vidare med Hyllan. Hyllan resulterade i Sort It, som är en liggande hylla med 12 fack och 4 lådor. Sort It hjälper kontorsarbetare att organisera sina pappershögar. Det gör att kontoret blir mindre stökigt vilket kommer göra att kontorsarbetare kan koncentrera sig bättre.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject organisera
pappershögar
skrivbord
kontor
Handle http://hdl.handle.net/2043/18189 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics